שיעורי תורה מגדול הדור

בעמוד זה נביא בס"ד שיעורי תורה והלכה מגדולי התורה שליט"א בנושאי פעילות המכון שנמסרו ל'מרכז דעת', על מנת להגדיל תורה ולהאדירה.

קורס שיפוץ תפילין
שיעורי תורה

במעלת כח מצוות התפילין

הגאון הרב דוד כהן שליט"א ראש ישיבת חברון גבעת מרדכי וחבר מועצת גדולי התורה כוונות במצוות תפילין הנה בתוכן כוונת מצות תפילין כ' השו"ע (ריש

קרא עוד »